Hippe-Geboortekaartjes > Koeka-actie

Hippe Geboortekaartjes & Koeka

De Koeka-badjasactie is afgelopen.

De flyer is t/m 1 oktober 2018 verstuurd en de actie liep zolang de voorraad strekt.

Actievoorwaarden

1. De actie ‘Koeka: gratis badjasje bij een bestelling op Hippe-Geboortekaartjes’ (hierna: de actie)
wordt aangeboden door: Hippe-Geboortekaartjes.nl/Kaarten Carrousel, kantoorhoudende aan de
Woudenbergseweg 21, Zeist (hierna: Hippe Geboortekaartjes).
2. De actie is geldig zolang de voorraad strekt.
3. Aan de actie kan door iedereen worden deelgenomen (hierna: de deelnemer) die min. 75 kaartjes
bestelt op Hippe-Geboortekaartjes.nl.
4. De actiecode is éénmalig te gebruiken op Hippe-Geboortekaartjes.nl.
5. Hippe Geboortekaartjes behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te
schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.HippeGeboortekaartjes.nl/koeka
6. Deze actie is uitsluitend geldig voor verzending binnen Nederland en België.
7. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden
uitgesloten.
9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Hippe-Geboortekaartjes.nl/Kaarten Carrousel.
10. Hippe Geboortekaartjes is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
11. Hippe Geboortekaartjes kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen.
12. Klachten over deze actie kunnen via de e-mail kenbaar worden gemaakt onder vermelding van
‘Koeka: gratis badjasje’ bij Kaarten Carrousel, afdeling Serviceteam, via info@hippegeboortekaartjes.nl.
13. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
actievoorwaarden.
14. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.hippe-geboortekaartjes.nl/koeka

Versie 10 augustus 2018